Symptom

Symptom

Symptom uttrycker sjukliga tillstånd som upplevs av en patient/person; symptom är alltid subjektiva. Symptom förväxlas ibland med fynd som görs utifrån och är objektiva, men symptom och fynd är alltså två skilda ting. En samling av olika symptom skapar i regel ett syndrom.

När man får symptom på något, vad som helst, så upplever man ett avsteg från sitt normala tillstånd/sina normala funktioner. Oftast tyder symptom på någon form av sjukdom, men ibland är det också ”bara” en personlig upplevelse.

Symptom är ett kroppens sätt att tala om för en att något inte står rätt till. Eftersom symptom utgår från en själv och den upplevelse man har som individ så kan ingen annan beskriva ens symptom. Vissa symptom är väldigt vanliga och ingår i många sjukdomsbilder, medan andra symptom är mer specifika.

Några symptom leder lätt en läkare vilse i diagnos eftersom symptomet ligger långt borta från orsaksplatsen. Ett bra exempel på detta är att man kan få väldigt ont i höger axel när man har en inflammation i gallblåsan. En läkare ställer snabbt diagnosen muskelbristning eller ledinflammation.

Typer av symptom

Vissa symptom är kroniska, vilket innebär att de ingår i ens normala tillstånd och är därmed inte en avvikande upplevelse. Det betyder inte att symptomen är mindre påfrestande om de lämnas obehandlade. Vissa har kroniska symptom skovvis och andra har kroniska symptom som förbättras över tid, alternativt försämras.

Symptomatiska sjukdomar är de som visar symtom, medan asymptomatiska sjukdomar inte ger några symptom - men finns ändå. Ofta går man med asymptomatiska sjukdomar länge innan de upptäcks och i regel upptäcks de bara vid en medicinsk undersökning. Regelbundna hälsoundersökningar rekommenderas delvis av just denna anledning.

Allmänna symptom, även kallade konstitutionella symptom, är de som är de allra vanligaste tecknen på sjukdom:

  • Feber
  • Aptitlöshet
  • Sjukdomskänsla
  • Trötthet (som inte kommer sig av normal ansträngning eller sömnbehov vid slutet av dagen)

Dessa symptom påverkar hela kroppen och ger bara en allmän sjukdomsuppfattning utan någon specifikation på vad som är fel.

Psykiska störningar - positiva och negativa symptom

Människor med psykiska störningar har två typer av symptom - de positiva och de negativa. De positiva symptomen är sådana som mentalt friska personer aldrig får, ex. hallucinationer, vanföreställningar och märkligt beteende. De negativa symptomen är sådant som är normalt för friska personer, men som den mentalt sjuke inte har, ex. förmåga att känna glädje, apati, social kompetens och kontroll över sina handlingar.

Vad bör man göra när man upplever symptom?

När man är sjuk och vill ta reda på vad som drabbat en, alternativt göra en utredning hos en läkare, så är symptombeskrivningen en viktig del av utredningen. Ju bättre du kan beskriva dina symptom - dvs. ditt upplevda tillstånd - desto bättre bild kan en läkare få av vad du lider, alternativt inte lider, av och sedan behandla dig utifrån detta.

Vid vanliga symptom kan man i regel själv avgöra vad man lider av och vilken behandling man eventuellt behöver för att bli frisk. Vid mer oförklarliga symptom, eller återkommande symptom, är det en god idé att rådgöra med sjukvården.

Källor:

  • 1177.se
  • Symptomen.se